Waarom het "M-decreet" nodig is.

Gisteren is op initiatief van de sp.a minister van onderwijs een heel belangrijke stap gezet naar gelijkere kansen in het onderwijs. Het "M-decreet" is namelijk goedgekeurd met maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ...

lees meer
geplaatst op
don 13/03/2014 - 10:59

Inzetten op integratie die werkt

“Het starterspakket voor nieuwkomers is duur, bereikt heel weinig mensen en heeft een tendentieuze inhoud. Bovendien is er geen evaluatie of het ook mensen helpt bij hun integratie. Als dit pakket geen meerwaarde heeft ...

lees meer
geplaatst op
ma 25/11/2013 - 08:54

Racisme en discriminatie zijn blijkbaar erfelijk en onuitroeibaar

(De Knack, 8 november) Bijna nergens anders dan in ons land worden schoolresultaten zo sterk gedetermineerd door de sociale, economische en culturele achtergrond van leerlingen van allochtone herkomst. SP.A-senator Fatma Pehlivan roept politici ...

lees meer
geplaatst op
vrij 08/11/2013 - 10:39

sociale mix inschrijvingsregels

Op 1 september 2012 is de nieuwe regelgeving in verband met het inschrijvingsrecht in werking getreden. Die was van toepassing op de inschrijvingen voor het schooljaar 2013-2014. Het decreet beoogt onder meer een sociale ...

lees meer
geplaatst op
di 24/09/2013 - 16:05

Aan Filip / Philippe

Opiniestuk in De Standaard (16 juli 2013).

lees meer
geplaatst op
di 16/07/2013 - 08:28

Meer aangepaste opvang nodig voor minderjarige vreemdelingen

De federale regering moet werk maken van aangepaste opvang voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, en duidelijke afspraken maken met de gemeenschappen. De Senaat stemde vandaag in met een resolutie van sp.a die nog meer ...

lees meer
geplaatst op
di 02/07/2013 - 14:17