Heet van de Naald

Waarom het "M-decreet" nodig is.

donderdag 13 maart 2014
Waarom het "M-decreet" nodig is.
Gisteren is op initiatief van de sp.a minister van onderwijs een heel belangrijke stap gezet naar gelijkere kansen in het onderwijs. Het "M-decreet" is namelijk goedgekeurd met maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Kwaliteitsvol onderwijs voor alle kinderen is voor onze partij de grootste drijfveer, ook voor de kinderen met een beperking. En dát is nu net het doel van dit nieuwe decreet.

Het decreet is grondig besproken met de vertegenwoordigers van inrichtende machten en vakorganisaties. Na afloop van de formele onderhandelingen hebben alle vertegenwoordigers bevestigd dat niets doen geen optie is, dat we een stap moeten zetten in de richting van meer inclusief onderwijs. Niet alleen, omdat het juridische kader van het VN-verdrag dat van ons vraagt, ook omdat de huidige evoluties in doorverwijzingen naar ons buitengewoon onderwijs niet meer houdbaar zijn.

Vlaanderen is op dat vlak een koploper. En nog voor er sprake was van een VN-verdrag, was er al overeenstemming dat aan die stijging in doorverwijzingen iets moest gedaan worden. Niet door lineair te besparen op de omkadering in het buitengewoon onderwijs, zoals dat in onze buurlanden op de agenda staat, niet door het buitengewoon onderwijs af te schaffen, zoals sommige mensen deze plannen pogen te vertalen, wél door een grondige discussie over welke kinderen recht hebben op aanpassingen in het gewoon onderwijs en voor welke kinderen het buitengewoon ...

lees verder